Stichting Vrijland


De Stichting Veteranen Landgoed Vrijland stelt zich ten doel het stichten en duurzaam in stand houden van het "Veteranenlandgoed Vrijland" aan de Hoenderloseweg in Schaarsbergen.

Het landgoed is ontstaan als blijk van maatschappelijke erkenning van de veteraan die zich op vele gebieden ter wereld heeft ingezet voor de vrijheid en veiligheid van anderen. Dit in opdracht van democratisch gekozen regeringen.

Het inrichten van een informatieve en educatieve veteranenwandelroute beoogt, naast het bevorderen van de maatschappelijke erkenning, bij te dragen aan begrip en waardering voor de verrichtingen van de uitgezonden militairen.

Op het veteranenlandgoed is een ereveld ingericht waar de as van veteranen (en hun naasten) kan worden verstrooid. Vrijland biedt hun een waardige laatste rustplaats, te midden van mede veteranen.

Het landgoed is nog niet af , ter voltooiing is er extra geld nodig,
giften zijn daarom van harte welkom.Lees hier verder over het ontstaan van Vrijland...